Konsept kavram olarak; bir nesne ya da düşüncenin zihindeki genel ve soyut tasarımı olarak adlandırılır. Günümüzde iş alanında, pazarlama ve satış alanlarında değişik ve kendine özgü konseptler yer alır. Konsept ürün çekimi denildiğinde ise fotoğrafçılıkta yapılan çekimlerin hikayeleştirilerek müşterilere servis edilmesi anlaşılır. Ürünlerin fotoğraflarının çekilmesi belirli bir konsepte dayanarak gerçekleştirilir. Tekstil, teknoloji, kozmetik, mobilya ve aksesuar gibi alanlar kategorilerin başında yer almaktadır. Tüm bu kapsamda markalar ilgili sektörleri bazında seçtikleri konseptlere göre ürünlerini fotoğraf karelerine belli bir hikaye ile yansıtırlar.

Konsept Ürün Çekimi Amaçları Nelerdir?

Firmalar sahip oldukları ürünleri müşteri kitleleri için belirli bir hikaye formuna sokarak aktardıklarında konsept ürün çekimi söz konusu olur. Pazarlaması yapılan her ürünün bir konsepti olur. Bu konseptlerin müşteri nazarında kalıcı hale gelebilmesi için ilgili hikayenin iz bırakıcı biçimde ve anlaşılır olması gerekir. Ürün fotoğraf çekimleri profesyonel reklam fotoğrafçıları tarafından yapılır ve her ürün çekiminde belirlenen bir konsept bulunur. Bu tür konseptler ürünlerin türü, sektöre göre de firma ve fotoğrafçıların ortak kararları doğrultusunda oluşturulur. Konsept ürün çekimlerinde kullanılan hikayeler alan ve mecralara göre de belirlenebilir. Tüm bu çalışmaların ortak amacı ürününün satışını arttırmak, tanınırlığını yaygınlaştırmak ve sürdürülebilir bir ürün haline getirmektir. Markalar bir ürünü piyasaya sürdüklerinde ilk aşamada insanlar tarafından tanınmasını, benimsenmesini beklerler. Sonrasında ise ürün ihtiyaçlara hitap ediyor ve kaliteli ise zaten talep görecektir. Yine de ürünün müşterilere anlatılması son derece önemli bir adımdır. Tam da bu noktada firmalar ürünlerini konsept çekimlerle anlatmaya çalışır.

Konsept Ürün Çekimi Avantajları Nelerdir?

Günümüzde firmalar müşterileri için sade ve basit görünümlü fotoğraf çekimlerini yetersiz buluyor. Kalıcı, ilgi çekici ve zihinde iz bırakan fotoğraflar için konsept çekimler tercih eden markalar için bu durum oldukça avantajlı. Konsept ürün çekimi yapan firmalar kaliteli ve prestijli olmalarının yanında ürünlerle ilgili de net bilgiyi müşterilerine aktarabiliyor. Yani ürünlerin kullanımı, kalitesi, anlaşılması, hayattaki yeri konsept fotoğraflar sayesinde ortaya çıkıyor. Ürünlerin belirli konseptler içinde yer alması, tanıtım ve reklam unsurlarını içermesi satış tirajını da yükseltmektedir. Bu tür çekimler sayesinde ürün özellikleri, kullanımı gibi bilgilerin açıkça paylaşılması ve karşılığında talep görmesi mümkün hale gelmektedir.